Water

Beleidsdoelen

Water is zeer belangrijk. We hebben schoon en veilig drinkwater nodig, goede waterafvoeren en schoon water om te recreëren. De beleidsboodschappen binnen het thema Water:
• Waterbewustzijn is nodig voor een veilig watersysteem, ook met het oog op klimaatadaptatie
• Waterbewustzijn is nodig voor leefbaarheid en recreatie
• Waterbewustzijn is nodig voor schoon, aantrekkelijk water
• Waterbewustzijn gaat om beleven en omgaan met water
• Het riool moet goed gebruikt worden.

Onderwijsaanbod

Educatie aanbod binnen het thema water

Meer informatie: jaarprogramma.

Overig aanbod

Educatieprogramma voor volwassenen: Duurzame vrouwen in krachtige wijken

Beleidsdocumenten

Wateragenda Den Haag 2016-2020
Water RIS293272_Bijlage_Wateragenda_Den_Haag_2016-2020.pdf
Klimaatbestendig Den Haag
RIS283893_bijlage_2_Programma_Klimaatbestendig_Den_Haag.pdf
Den Haag maakt het duurzaam
RIS269129_bijlage_Den_Haag_maakt_het_duurzaam_.pdf

Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.