Voedsel

Beleidsdoelen

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor de vitaliteit van burgers. Voedsel speelt hierin een belangrijke rol. De beleidsboodschappen binnen het thema Voedsel:
• Oorsprong van voedsel: waar komt het voedsel vandaan, hoe wordt het geproduceerd, wat eten we wel en wat niet
• Effect op milieu en klimaat: tegengaan van voedselverspilling, verduurzamen kookproces
• Relatie tussen voedselproductie en groen en natuur, het nut van ecosystemen voor de voedselvoorziening
• Voedsel en gezondheid: belangrijke voedingsstoffen, balans van voedselinname en beweging.

Onderwijsaanbod

Educatief aanbod binnen het thema Voedsel

Meer informatie: jaarprogramma.

Overig aanbod

Ook op de stadsboerderijen van Natuur- en milieueducatie heeft het thema Voedsel een plaats. Daarnaast werken we samen met andere organisaties.
Stadsboerderijen: Ontdekkend tuinieren
Jong Leren Eten: programma over gezond eten
Gezonde school, GGD: programma's voor een gezonde leefstijk

Educatieprogramma voor volwassenen: Duurzame vrouwen in krachtige wijken

Beleidsdocumenten

RIVM rapport; Wat ligt er op ons bord?
rivmrapport voedsel 2017.pdf
Voedselstrategie
Voedsel RIS268898_bijlage voedselstrategie Rapport.pdf

Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.