Openbare ruimte

Beleidsdoelen

De missie van Dienst Stadsbeheer is ‘Wij maken de buitenruimte duurzaam beter’. De beleidsboodschappen binnen het thema Openbare ruimte:
• Openbare ruimte moet duurzaam zijn
• Openbare ruimte is waar wij leven, werken, wonen. Trefwoorden: leefbaar, schoon, heel en veilig
• Haagse kracht: Openbare ruimte is waar we samen leven
• Openbare ruimte wordt klimaatadaptief ingericht.

Onderwijsaanbod

Educatief aanbod binnen het thema Openbare ruimte

Meer informatie: jaarprogramma.

Overig aanbod

Ook op de stadsboerderijen van Natuur- en milieueducatie heeft het thema Openbare ruimte een plaats. Daarnaast werken we samen met andere diensten van de gemeente.
Stadsboerderijen: inzamelpunt, opgeruimd st(r)aat netjes
Schoon belonen: gemeentelijk programma gericht op de aanpak van zwerfafval
https://www.denhaag.nl/nl/In-de-stad/Natuur-en-milieu/gulden-klinker.htm#: stimuleringsprijs voor buurtinitiatieven voor een schone en prettige omgeving
Opruimestafette LET OP DEZE WEBSITE IS OFFLINE

Educatieprogramma voor volwassenen: De kunst van Afval

Beleidsdocumenten

Agenda; Ruimte voor de stad
RIS295016_bijlage_Agenda_Ruimte_voor_de_Stad.pdf
Waterbergingsvisie Den Haag
Waterbergingsvisie Den Haag_v9.pdf
Vertrouwen op Haagse kracht
3046.1019_02_Coalitie_akkoord_WEB2 (1).pdf
Huishoudelijk Afvalplan Den Haag 2016-2020
fval RIS288629_bijlage_Afval_scheiden,_gewoon_apart_-_Huishoudelijk_Afvalplan_Den_Haag_2016-2020.pdf
Een schone stad
RIS287720 Uitvoeringsplan Een schone stad 2015-2020.pdf

Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.