Afval & Grondstoffen

Beleidsdoelen

Burgers maken bewuste keuzes in de aanschaf en het weggooien van consumptiegoederen. De beleidsboodschappen binnen het thema Afval & Grondstoffen:
• Afval is grondstof
• Afval maakt deel uit van de kringloop, het stimuleren van circulaire economie
• Afval hoort in de afvalbak, het tegengaan van zwerfafval
• Afval in de juiste bak, het stimuleren van het scheiden van afval
• Afvalverwerking en afvalstromen in Den Haag
• Haagse kracht: werkzoekenden bestrijden werkloosheid.

Onderwijsaanbod

Educatief aanbod binnen het thema Afval & Grondstoffen

Meer informatie: jaarprogramma.

Overig aanbod

Ook op de stadsboerderijen van Natuur- en milieueducatie heeft het thema Afval & Grondstoffen een plaats. Daarnaast werken we samen met andere diensten van de gemeente.
Stadsboerderijen : inzamelpunt, opgeruimd st(r)aat netjes
Schoon belonen: gemeentelijk programma gericht op de aanpak van zwerfafval
https://www.denhaag.nl/nl/In-de-stad/Natuur-en-milieu/gulden-klinker.htm#: stimuleringsprijs voor buurtinitiatieven voor een schone en prettige omgeving
Opruimestafette LET OP DEZE WEBSITE IS OFFLINE

educatieprogrammavoor wolwassenen: De kunst van Afval

Beleidsdocumenten

Huishoudelijk afvalplan
fval RIS288629_bijlage_Afval_scheiden,_gewoon_apart_-_Huishoudelijk_Afvalplan_Den_Haag_2016-2020.pdf
Den Haag maakt het duurzaam
RIS269129_bijlage_Den_Haag_maakt_het_duurzaam_.pdf
Agenda Duurzame stad
RIS283893_bijlage_1_Agenda_Duurzame_stad_2015-2020.pdf
Een schone stad
RIS287720 Uitvoeringsplan Een schone stad 2015-2020.pdf
Agenda Ruimte voor de stad
RIS295016_bijlage_Agenda_Ruimte_voor_de_Stad.pdf

Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.