Doelgroepen en producten

Doelgroepen en aanbod

Doelgroepen
De afdeling Natuur- en milieueducatie richt zich op:
1. Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
2. Kinderen in de buitenschoolse opvang
3. Volwassenen, met specifieke aandacht voor volwassenen met een lage opleiding.

Aanbod
De afdeling Natuur- en milieueducatie ontwikkelt zelf educatief lesmateriaal en biedt lesmateriaal aan van andere aanbieders. Deze aanbieders zijn organisaties met doelen die passen bij de doelen van duurzame basisvorming en bij de doelen van de gemeentelijke afdelingen Stadsbeheer en Stedelijk Beheer.

Laagdrempelig en kostenbewust
De afdeling Natuur- en Milieueducatie maakt het voor scholen zo makkelijk mogelijk om gebruik te maken van ons aanbod. Zo brengen en halen we leskisten naar en van de scholen, bieden we champignonpakketten en bloembollenpakketten aan tegen inkoopprijzen, hebben we door de hele stad locaties (tuincomplexen en stadsboerderijen) waar lessen gegeven worden en komen gastdocenten naar de school om het tuinierprogramma uit te voeren. Ook kunnen leraren en pedagogisch medewerkers bij onze consulenten terecht voor advies op maat.

Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.