Werkwijze

Werkwijze

Natuur- en milieueducatie is een beleidsinstrument om gebruikers – volwassenen en kinderen – informatie te bieden en in staat te stellen afgewogen keuzes te maken. Om die keuzes te maken zijn kennis, vaardigheden, inzichten, handelingsperspectief en handelingsbereidheid nodig. Deze componenten komen terug in ons educatieve aanbod.

Doorlopende ontwikkelingslijn

De componenten (kennis en vaardigheden, inzicht (in gevolgen), handelingsperspectief en handelingsbereidheid) komen in de verschillende educatieve producten aan bod. De leerervaringen van oudere leerlingen zijn een uitbreiding en verdieping van leerervaringen in de jongere leeftijdsgroepen. Door de leeftijdsgroepen heen verschuift de focus van ‘leren waarnemen, spelen, en ervaren' naar 'leren verplaatsen in andere partijen in dilemma’s’. De uiteindelijke lesdoelen worden in de meeste gevallen niet binnen één lesactiviteit en in één leerjaar bereikt. Scholen bepalen zelf welke en hoeveel producten zij uit het aanbod van Natuur- en milieueducatie willen inzetten in het onderwijs.

Ervaren en onderzoeken

Met ons educatieve aanbod willen wij de beleidsdoelen zo effectief mogelijk overbrengen. Dat doen wij door inspirerende lesactiviteiten te ontwikkelen, waarbij het zelf beleven, ervaren en onderzoeken een voorop staan.

Tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Den Haag.