Losse materialen: Groene energie - praktisch techniekonderwijs

Terug naar catalogus: Voortgezet Onderwijs 2018-2019

Omschrijving

Nieuw in schooljaar 2018-2019!

De noodzaak van overstappen naar duurzamere vormen van energie wordt steeds actueler. Duurzame energie is een onderwerp dat zich heel goed leent voor technologieonderwijs. De nieuwe leskist Groene Energie van Milieueducatie Den Haag daagt leerlingen uit om praktisch te experimenteren met drie vormen van duurzame energie: zonne-energie, aardwarmte en windenergie. Bij elke vorm zijn ze op een andere manier aan de slag met W&T onderwijs. Bij het onderdeel ‘Aardwarmte’ gaan de leerlingen zelf door het verwarmen van aarde een klein huisje verwarmen. Bij het onderdeel ‘Zonne-energie’ gaan de leerlingen proefondervindelijk op zoek naar de hoogste energieopbrengst in alle seizoenen. En bij het onderdeel ‘Windenergie’ bouwen de leerlingen zelf wieken voor een windmolen en proberen zo hun energieopbrengst te maximaliseren.
Deze leskist zorgt voor een boel bedrijvigheid in de klas en is voor allerlei leertypen zeer interessant! Mocht dit nog niet genoeg overtuigen, lees dan de leerkrachtenhandleiding via onze website of probeer het gewoon! Reserveren kan via onze website.

Niveau's:
VMBO HAVO VWO VSO
Onderwijstype:
HAVO onderbouw, VMBO onderbouw, VSO onderbouw, VWO onderbouw
Vakken:
Maatschappijleer, Aardrijkskunde, Natuurkunde, Mens en maatschappij
Thema:
Klimaat en energie, Duurzaamheid

Beschikbaarheid

Dit materiaal is van augustus t/m juli voor 1 of meer weken (maximaal 2) te leen. Het materiaal wordt aan de organisatie bezorgd en na afloop weer opgehaald.

Aanvragen

Om producten aan te kunnen vragen zal u in moeten loggen. Indien u nog geen gebruikersaccount heeft, neem dan contact op met Natuur- & Milieueducatie Den Haag of met de contactpersoon binnen uw onderwijsorganisatie.

Inloggen & Aanvragen: Groene energie - praktisch techniekonderwijs

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in dit product of heeft u vragen hierover? Laat het ons weten en wij nemen contact met u op!

Ik ben geïnteresseerd in: Groene energie - praktisch techniekonderwijs