Methodiek: Maatschappelijke stage

Terug naar: Voortgezet Onderwijs

Op het gebied van de Maatschappelijke Stage bieden wij verschillende opties:

De hele klas kan deelnemen aan een project van de Haagse Vogelbescherming. Na een introductie les bouwen de leerlingen nestkasten voor een bepaalde vogelsoort, zoals de gierzwaluw. Daarna benaderen zij bewoners van een wijk of bedrijven om te vragen of er nestkasten geplaatst mogen worden. De kastjes moeten vervolgens jaarlijks gemonitord en onderhouden worden.

Ook het project Let’s Cradle, the Party kan deels ingezet worden als Maatschappelijke Stage. Organiseer een feest op school, in de buurt of voor een vereniging en let daarbij op belangrijke milieuaspecten. Maak bewuste keuzes en communiceer die naar de organisatie en de feestgangers.

Verder organiseren we maatwerk. Heeft u een thema op milieu- of duurzaamheidgebied waaraan u in een Maatschappelijke Stage aandacht wil besteden dan denken wij graag mee. Zo gingen leerlingen van The International School of the Hague na een gastles van het Hoogheemraadschap Delfland richting het strand om helmgras te planten en aangespoeld afval te inventariseren en deden leerlingen van het Heldering VMBO klusjes in de heemtuin.

Overig: (1)

Project/Maatschappelijke stage: Let's Cradle the Party

VMBO HAVO VWO VSO

In het lesproject Let's Cradle the Partytjes organiseren leerlingen een schoolfeest. Hierbij is niets verkeerd. Sterker nog, hoe gekker hun suggesties hoe beter. Scholieren ervaren zo dat hun eigen ideeën veel waard zijn. Ze leren bovendien dat ze zelf kunnen kiezen welke producten ze kopen en ondervinden dat deze keuzes invloed hebben op het milieu.

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.

Onderwijstype: VMBO onderbouw

Vakken: Verzorging, Economie, Mens en maatschappij, Mens en natuur

Thema: Afval en grondstoffen, Klimaat en energie