Methodiek: Excursie

Terug naar: Voortgezet Onderwijs

Overig: (2)

Excursie: Zonne-energiepad

VMBO HAVO VWO VSO

Wandel door onze zonnige tuin en ervaar waarom de zon zo belangrijk voor ons is!

Periode: van september t/m oktober en van juni t/m juli, op locaties: Heimanshof.

Onderwijstype: VMBO onderbouw

Vakken: Mens en natuur, Aardrijkskunde, Biologie, Mens en maatschappij

Thema: Klimaat en energie, Duurzaamheid

Excursie: De Rioolles

VMBO HAVO VWO VSO

Medewerkers van de afdeling Riolering, Water en Bodem van de gemeente Den Haag zijn graag bereid om op school een gastles te geven over het gebruik en onderhoud van het riool.

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.

Onderwijstype: VMBO onderbouw

Vakken: Verzorging, Aardrijkskunde, Mens en maatschappij

Thema: Water

Producten van Wereld Natuur Fonds

Overig: (1)

Excursie: Gastles WNF Regioteam Haaglanden

VMBO HAVO VWO VSO

-

Het is nog niet bekend wanneer dit product beschikbaar is in schooljaar 2018-2019.

Onderwijstype:

Vakken: Mens en maatschappij, Mens en natuur, Aardrijkskunde, Biologie

Thema: Groen en biodiversiteit