Thema: Archeologie

Terug naar: Voortgezet Onderwijs

Overig: (3)

Geschikt materiaal uit het Primair Onderwijs aanbod: Ontwerp je eigen wijk

VMBO HAVO VWO VSO

Door middel van het planologiespel komen de leerlingen erachter dat elke keuze gevolgen heeft en dat niet iedereen altijd zijn zin kan krijgen.

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.

Onderwijstype: VMBO onderbouw

Vakken: Mens en maatschappij, Aardrijkskunde

Thema: Openbare ruimte

Project: Archeologie kist

VMBO HAVO VWO VSO

Archeologie kist

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.

Onderwijstype: HAVO onderbouw, VMBO onderbouw, VMBO GL, VWO onderbouw

Vakken: Mens en maatschappij, Geschiedenis

Thema: Openbare ruimte

Mobility Challenge

VMBO HAVO VWO VSO

Wedstrijd voor leerlingen met economie, waarin ze worden uitgedaagd om een realistische oplossing voor het vervoer in 2025 te bedenken en hun idee slim te vermarkten.

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.

Onderwijstype:

Vakken: Economie

Thema: Klimaat en energie, Openbare ruimte