Thema: Openbare ruimte

Terug naar: Catalogus Primair Onderwijs 2018 - 2019

"Je komt Den Haag niet uit, je kunt niet voor- of achteruit", zingt Jeffrey Huf. Het groeiend aantal auto's, de blijvende vraag naar meer mobiliteit en de gelijkblijvende ruimte maken keuzes onontkoombaar. Dit thema gaat daarop in.

Keuzekist: (2)

Keuzekist: Speelruimte

Voor groepen: 1 2 3 4 5 6 7 8 VE

Wij wonen samen in een stad die ontwikkeld is door planlogen. Veel ruimte in de stad wordt gebruikt voor verschillende gebouwen, drukke straten. Je kunt niet overal spelen of vind je het wel leuk in de stad. Met dat dilemma gaan uw leerlingen aan de slag.

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.

Thema: Openbare ruimte

Keuzekist: Stadsvervoer

Voor groepen: 1 2 3 4 5 6 7 8 VE

In de stad kun je met de fiets overal komen. Dus het openbaar vervoer eruit en dan is er ook meer ruimte. Een goed idee of toch niet?
Met deze keuzekist komen de leerlingen tot een mening hierover.

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.

Thema: Openbare ruimte

Leskist: (3)

Leskist: De straat van mijn school

Voor groepen: 1 2 3 4 5 6 7 8 VE

Een buitenles waarin kinderen leren over wat er in de straat van de school te zien en te beleven is.

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.

Thema: Openbare ruimte

Leskist: Pret onderweg - educatief spel

Voor groepen: 1 2 3 4 5 6 7 8 VE

Als je onderweg bent overkomt je van alles; leuke en minder leuke dingen.

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.

Thema: Openbare ruimte, Klimaat en energie

Leskist: Ontwerp je eigen wijk

Voor groepen: 1 2 3 4 5 6 7 8 VE

Door middel van het planologiespel komen de leerlingen erachter dat elke keuze gevolgen heeft en dat niet iedereen altijd zijn zin kan krijgen.

Periode: gedurende het gehele catalogusjaar 2018/2019.

Thema: Openbare ruimte